Download de leaflet over Isah Time Registration - Isah Business Software

Download de leaflet over Isah Time Registration

Isah Time Registration is een applicatie die voorziet in functionaliteit rondom urenregistratie. Medewerkers kunnen per week hun directe, indirecte en afwezige uren verantwoorden en reeds eerder ingevoerde weekstaten terugzien. De ingevoerde uren geven inzicht in de bestede tijd over afdelingen, projecten en activiteiten heen. Naast urenregistratie kan een medewerker verlofaanvragen bij zijn leidinggevende indienen. Meer weten? Download dan de leaflet over Isah Time Registration.

 

Download de leaflet Time Registration