Cookies

Isah maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en de inhoud van de website te optimaliseren. Meer hierover leest u in ons privacy statement. Door gebruik te blijven maken van deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Gratis cursussen

Wanneer u gebruikmaakt van Isah Business Software, is het belangrijk dat gebruikers de functionaliteit van Isah kennen en deze optimaal benutten. Om dat te bereiken, bieden wij alle gebruikers van Isah 4.6 of hoger gratis cursussen aan. Tijdens een cursus krijgen gebruikers concrete handreikingen waarmee ze direct aan de slag kunnen in de praktijk.

Praktijk als uitgangspunt

Kennis delen & ervaringen uitwisselen

Kleine groepen, maximale aandacht

Deelname is gratis

Alle cursussen duren 1 dag, tenzij anders aangegeven.

 

Let op: per 1 oktober 2017 hebben wij ons beleid t.a.v. cursussen gewijzigd.
Wij ervaren met grote regelmaat dat cursisten zonder (gegronde) reden kort voor de cursusdatum afmelden of niet deelnemen. In verband met de grote vraag naar cursussen is dit niet bevorderlijk voor de wachttijd van andere cursisten. Naar aanleiding daarvan hebben wij onderstaande wijziging toegepast:

 • Een afmelding of verplaatsing van een cursus dient uiterlijk 5 werkdagen voor de geplande datum doorgegeven te worden aan onze afdeling Sales Support (salessupport@isah.com).
 • Indien er geen afmelding of verplaatsing bij Isah bekend is, zijn wij genoodzaakt de standaardprijs voor onze cursussen (á €400,– excl. BTW) in rekening te brengen.

We rekenen op uw medewerking en zien u en uw collega’s graag bij een van onze gratis cursussen!

 

Schrijf u in voor een cursus

Klik voor meer informatie

De basiscursus Isah is bedoeld voor nieuwe gebruikers of gebruikers die hun kennis en vaardigheden willen opfrissen. De gebruikers beheersen na deze cursus de algemene bediening, de structuur van de Isah software en het zoeken, filteren en rapporteren. De basiscursus Isah is de opstap naar alle andere functionele cursussen.

Deze cursus omvat de volledige verkooporderprocedure: van invoer van een offerte tot en met het aanmaken van een factuur.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Invoeren en afhandelen van offertes en orders
 • Verkoopstatussen
 • Bepalen van verkoopprijzen
 • Verzenden van goederen
 • Diverse facturatiemogelijkheden
 • Informatieve overzichten en verkooprapportages

De cursus Calculatie & Werkvoorbereiding behandelt het opbouwen van een calculatie in het artikelbestand en het traject van het calculeren van de offerteprijs tot het moment van in productie nemen van een artikel.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Belangrijke en sturende velden van artikelen
 • Calculatie van een standaard artikel
 • Calculatie van een klantspecifiek of standaard artikel voor offerte of order
 • Kostprijzen en commerciële prijzen
 • Halffabrikaten en eindproducten
 • Informatieve overzichten
 • Proces van werkvoorbereiding en de relatie naar planning, inkoop en productie
 • Aansturing van productie d.m.v. Shop floor control

Tijdens de cursus Planning leert de gebruiker hoe productiedossiers in te plannen in Isah, waarbij wordt stilgestaan bij de productieplanning en de manplanning.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Belangrijke en sturende (parameter-)velden van capaciteitsgroepen
 • Plannen tegen eindige en oneindige capaciteit
 • Verschillende capaciteits- en bezettingsoverzichten alsmede de diverse signaleringsmethodieken
 • Planningsproces en de relatie naar inkoop en productie

 

 

De cursus Inkoop is bedoeld om het inkoopproces onder de knie te krijgen, van besteladvies tot en met inkoopfactuur.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Belangrijke en sturende velden van artikelen en externe bewerkingen
 • Prijzenbeheer
 • Voorraadbeheer
 • Informatieve overzichten
 • Besteladviezen – Inkooporders – Ontvangsten – Inkoopfacturen

 

In deze cursus leert u hoe en wanneer tijdens de diverse proceshandelingen kosten en omzet in Isah geregistreerd worden.

Op procesmatige wijze wordt een order door Isah getrokken (van orderinvoer tot facturatie). Hierbij komen met name de volgende onderwerpen aan bod:

 • Opbouw van ordercalculatie (o.a. artikelen en bewerkingen)
 • Waardering: vaste verrekenprijs en gemiddelde inkoopprijs
 • Ontstaan van voor- en nacalculatorische kosten
 • Afboeken van Onderhanden werk
 • Afsluiten van orders
 • Analyse van orderkosten en -resultaten
 • Management rapportages op orderniveau

De cursus is bedoeld voor managers, controllers en applicatiebeheerders

Gewenste voorkennis: cursus Nacalculatie

Deze cursus stelt u in staat de software van Isah op financieel vlak in te richten, dan wel de gekozen inrichting te verklaren. De gebruiker leert om te gaan met:

 • Werking van het Financieel zoekpad (op welke grootboekrekeningen worden bijvoorbeeld omzet, OHW en kosten geboekt)
 • OHW-methoden: mogelijkheden en journaalposten
 • Boekingsgangen en journaalposten
 • Procedure afsluiten orders
 • Voorraadwaarderingsmethoden
 • Mogelijkheid tot koppelen met financiële applicaties
 • Optioneel:
  • Memoriaalboekingen
  • Inkoopfacturen
  • Zoekpad-BTW
  • Modules Dekkingen, Liquiditeitsprognose, etc.
  • Periode- en jaarafsluiting

De cursus is bedoeld voor managers en controllers

Gewenste voorkennis: basiskennis boekhouden

Deze cursus stelt u in staat de basisfunctionaliteit van Isah Finance te leren kennen. De gebruiker leert om een basisadministratie te kunnen voeren in Isah Finance. Onderwerpen die hierbij aan bod komen:

 • Algemene bediening en gebruik
 • Beheer stamgegevens (financiële administraties, dagboeken, grootboek, debiteuren, crediteuren, BTW-codes, etc.)
 • Functionaliteit Isah Finance (integratie met Isah, journaal, inkoopdagboeken, memoriaaldagboeken, verkoopdagboeken, kas-/bankdagboeken, betalingen, vaste activa, aanmaningen, etc.)

De cursus is bedoeld voor eindgebruikers zoals: controllers, finance managers en medewerkers van de financiële administratie.

Gewenste voorkennis: cursus Isah Finance I

De cursist leert om de financiële inrichting van Isah Finance te doorgronden en de basis voor de periode-afsluiting en cijferanalyse te ontwikkelen. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Instellingen (voorkeurswaarden, financiële instellingen, log integratie Isah, rechtenstructuur, etc.)
 • Functionaliteit Isah Finance (integratie met Isah, BTW-aangifte, ICP-aangifte, verslagmodellen, budgettering, dashboards Power BI, etc.)

De cursus is bedoeld voor financiële kerngebruikers zoals: controllers en finance managers.

De gebruiker leert omgaan met het aanmaken en beheren van unieke producten (objecten), hun structuren en bijbehorende kenmerken.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Belangrijke en sturende velden van objecten
 • Opbouw van een objectstructuur (as-built)
 • Opbouw en werking van servicecontracten (preventief en correctief onderhoud)
 • Invoeren en afhandeling van een servicemelding
 • Serviceproces tot en met de servicefactuur
 • Informatieve overzichten

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus, dient u de module Service & Onderhoud en/of Objecn/Serienummers in Isah te hebben afgenomen.

Tijdens de cursus leert de cursist hoe bijvoorbeeld bezoekverslagen en telefoonnotities bij klanten en leveranciers kunnen worden vastgelegd en hoe acties aan offertes en orders kunnen worden toegekend.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Basisinrichting van de module
 • Diverse mogelijkheden van gebruik van Relatiebeheer
 • Invoeren en afhandeling van meldingen en acties
 • Gebruik van de Outlook add-in
 • Uitleg over de Isah-app
 • Informatieve overzichten

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus, dient u de module Relatiebeheer in Isah te hebben afgenomen.

Tijdens de cursus staat het vastleggen van scope, budget en kosten van een project centraal. De gebruiker maakt kennis met de mogelijkheden van het aanmaken en beheren van een project binnen Isah en het opstellen en beheren van een zgn. Gantt-planning.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Belangrijke en sturende velden
 • Aanmaken van projecten (structureren, faseren en budget invoeren)
 • Koppelen van ordergegevens aan projecten
 • Bewaken van de voortgang
 • Projectcalculatie en financiële analyse
 • Informatieve overzichten

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus, dient u de module Projectenmanagement in Isah te hebben afgenomen.

Gewenste voorkennis: cursist bezit kennis van de eigen bedrijfsprocessen.

Na deze cursus hebben de cursisten inzicht in op welke wijze managementinformatie uit Isah te verkrijgen is. Maar ook welke processen ingericht moeten zijn om de juiste gegevens in Isah te genereren; deze data vormen vervolgens de basis voor het verkrijgen van waardevolle managementinformatie uit Isah. De aanwezige Kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) komen uitgebreid aan bod, en er zal ook geoefend worden met deze functionaliteiten.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Module Managementinformatie met o.a. kritische prestatie-indicatoren (KPI’s)
 • Draaitabellen
 • Financiële analyse en andere VC-NC overzichten
 • Budgettering
 • Projectsturing

De cursus is bedoeld voor managers, controllers en applicatiebeheerders die informatie moeten toeleveren aan het management.