Toekomstvisie | Business software maakindustrie | Isah

Toekomstvisie

Met onze business software zorgen we ervoor dat maakbedrijven aangehaakt blijven in een snel veranderende en wereldwijd competitieve markt. Een markt waarin steeds hogere eisen worden gesteld op gebied van snelheid, efficiency en flexibiliteit. Met Isah voldoet u aan deze eisen: nu en in de toekomst. Daarom zeggen we: Maak het met Isah.

Voortdurende ontwikkeling

We investeren structureel in Research & Development en optimaliseren de business software via Scrum met korte, snelle releases. Zo zorgen we ervoor dat onze oplossing altijd up-to-date is en voldoet aan de actuele wensen en eisen van de branche. Klanten profiteren hiervan: door de evolutionaire ontwikkeling van het product leggen veranderingen geen groot beslag op de organisatie. Het resultaat is een IT-oplossing die past bij de actuele eisen en wensen. Bovendien stelt onze business software het maakbedrijf in staat om (inter)nationaal de concurrentie aan te gaan.

Kennisdeling

Wereldwijd is Isah in alle branches van de maakindustrie actief. Onze klanten profiteren direct van onze praktijkervaringen. Isah heeft wereldwijd samenwerkingsverbanden met toonaangevende belangenorganisaties en kennisinstituten. We staan daardoor aan de basis van de veranderingen in de maakindustrie. Deze kennis delen we met onze klanten.

Wereldwijde ondersteuning

Isah wil haar klanten wereldwijd op alle relevante markten kunnen bedienen. Dit doen we door middel van een wereldwijd aanwezig partnernetwerk en lokale samenwerkingen met overheden en brancheorganisaties. Een goed voorbeeld hiervan is het door Isah geïnitieerde MAP programma, waarbij we samenwerken met diverse brancheorganisaties en overheden om de maakindustrie naar een hoger plan te tillen.