download

Case study Sollas

Bij Sollas ontbrak het aan inzicht in het totale productieproces, waardoor het onmogelijk was om knelpunten te lokaliseren en te sturen op verbeteringen. Om ook in een veranderende markt relevant en concurrerend te blijven, gingen ze op zoek naar een manier om de processen inzichtelijk te maken, een efficiency slag te maken en te automatiseren.

Lees in de case study:

  • Welke stappen ze hebben doorlopen om tot de juiste oplossing te komen
  • Waarom het integreren van ICT in de strategie en de keuze voor de ERP software van Isah de juiste aanpak bleek
  • Hoe ze onder andere een rendementsstijging van 10% hebben bereikt

debbieveeke
Debbie Veeke
Isah
cover-isah-case-study-nl-sollas

Ja, ik wil dit lezen