Financiële kengetallen

Onze software is voor onze klanten van fundamenteel belang voor het efficiënt en effectief laten verlopen van de integrale bedrijfsprocessen, zowel intern als in de gehele keten. Daarmee is het voor onze klanten van doorslaggevende betekenis voor de bedrijfscontinuïteit. Onze klanten zijn daarom gediend met een financieel gezonde basis onder Isah ten behoeve van de continuïteit en doorontwikkeling van de software.

In onze bedrijfsvoering staan de waarden ‘lange termijn’ en ‘continuïteit’ voorop. We hebben een grote trouwe schare van klanten, die zorgen voor een substantiële, jaarlijks terugkerende, vaste omzet. Jaarlijks breidt deze klantenkring zich uit met tientallen nieuwe klanten en zien we dat de bestaande klanten de beschikbare standaardsoftware verdergaand in gebruik nemen.

Vanaf de oprichting in 1987 werkt Isah vanuit een lange termijn visie, waar gestuurd wordt op een gecontroleerde groei van omzet- en winstcijfers. Het effect hiervan is in onderstaande grafieken zichtbaar en ook in 2020 is Isah er wederom in geslaagd om deze continue groei door te zetten. De verwachting voor de komende jaren is dat deze trend zal voortduren als gevolg van de continue sturing die Isah geeft op haar lange termijndoelen.

Uiteraard ligt onze uitgebreide en goedgekeurde jaarrekening ter inzage op ons kantoor in Tilburg.

Maak het met Isah

Omdat onze continuïteit voor u belangrijk is, zijn we open en transparant over onze financiële kengetallen

Bruto winst

Resultaat

Solvabiliteit

Meer weten over Isah Business Software?

Download onze ERP Software Brochure