Financiële kengetallen

Onze software is voor onze klanten van fundamenteel belang voor het efficiënt en effectief verlopen van de bedrijfsprocessen. Daarmee is het van doorslaggevende betekenis voor de bedrijfscontinuïteit. Onze klanten zijn daarom gediend met een financieel gezonde basis onder Isah. In onze bedrijfsvoering staan de waarden lange termijn en continuïteit dan ook voorop. We hebben een grote trouwe schare van klanten, die zorgen voor een substantiële vaste omzet. Vanaf de oprichting in 1987 werkt Isah vanuit een lange termijn visie, welke gekenmerkt wordt door een gecontroleerde groei met gezonde winstcijfers.

Maak het met Isah

Omdat onze continuïteit voor u belangrijk is, zijn we open en transparant over onze financiële kengetallen

Bruto winst

Resultaat

Solvabiliteit

Meer weten over Isah Business Software?

Download onze ERP Software Brochure