Home
/
Implementatie

Isah implementaties
binnen tijd en budget

ERP implementaties hebben het imago altijd uit te lopen en erg duur te zijn. Isah heeft op basis van jarenlange ervaring een implementatiemethode ontwikkeld die ervoor zorgt dat onze implementatietrajecten succesvol verlopen en binnen tijd en budget worden afgerond. 

isah-implementatie-aanpak

Start-up fase

Wij delen het implementatieproces in beheersbare en controleerbare fases in, waarbij een fase moet zijn afgerond en goedgekeurd voordat een andere fase kan beginnen.

Het doel van de start-upfase is het realiseren van een juiste projectvoorbereiding en het creëren van duidelijkheid over:

- De te volgen projectaanpak
- De benodigde middelen
- De te implementeren functionaliteit
- Planning & budget
- Taken, verantwoordelijkheden & - rolverdeling
- De randvoorwaarden

Van groot belang is een goede afstemming van de wederzijdse verwachtingen.

isah-implementatie-start-up-fase

Pilotfase

De pilotfase is gericht op de totstandkoming van de oplossing die bij jullie maakbedrijf in gebruik wordt genomen. Hiervoor worden werksessies gehouden waarin de diverse processen en orderstromen in detail worden besproken, eventueel ondersteund met illustraties van de Isah applicatie en waar nodig van jullie huidige systeem.

Op basis van deze gesprekken ontwikkelt de Isah consultant gaandeweg de oplossing, waarmee de procesafloop van alle onderkende orderstromen adequaat wordt ondersteund.

Ter ondersteuning van de te houden werksessies, wordt bij aanvang van deze fase voor de key-users een introductietraining verzorgd waarin uitleg wordt gegeven van de standaard concepten, terminologie en basis bediening van Isah. 

isah-implementatie-pilot-fase

Realisatiefase

De doelstelling van deze fase is het op niveau krijgen van de projectgroep zodanig dat zij de reguliere werkzaamheden en processen zelfstandig in de Isah applicatie kunnen doorlopen. Daarnaast zal er waar nodig fine-tuning plaatsvinden van de in de pilotfase gerealiseerde oplossing en zullen de voorbereidingen worden getroffen voor de go-live fase.

De realisatiefase is voor wat betreft de tijdsbesteding, de meest cruciale fase in het project. Er moeten ‘vlieguren’ gemaakt worden en er dienen uitwerkingen plaats te vinden. Deliverables in deze fase zijn onder meer:

- Procedure beschrijvingen & werkinstructies
- Conversieplan
- Ingerichte productieomgeving
- Opleidingsplan
- Draaiboek overgangsscenario
- Integraaltest
- Go-live besluit

isah-implementatie-realisatie-fase

Go-live & nazorg

In deze fase worden de eindgebruikers opgeleid op basis van werkinstructies. Het in de voorgaande fase gemaakte overgangsscenario wordt uitgevoerd en na de vulling van Isah met stamgegevens is het systeem klaar om in gebruik te nemen.  

Nadat Isah in gebruik is genomen en er een eerste geslaagde maandafsluiting heeft plaatsgevonden, wordt het project afgesloten. Er vindt een overdracht plaats naar een Business Consultant van Isah ten behoeve van blijvende ondersteuning.

 

isah-implementatie-go-live-nazorg

Lees alles over de stappen die je moet zetten voor een succesvolle ERP implementatie.

Klanten over de implementatie aanpak van Isah.

Klaar om efficiënter en flexibeler te werken?

Ook jouw organisatie kan minder tijd kwijt zijn aan processen en dus meer investeren in je product of dienst. Benieuwd naar de mogelijkheden? Onze maakindustrie specialisten denken graag met je mee.