Home
/
Privacy Statement

Privacy Statement

Deze privacyvoorwaarden gelden op elk gebruik van de webpagina’s van www.isah.com. Om deze website en de verbonden diensten aan bezoekers beschikbaar te stellen, verwerkt Isah persoonsgegevens. In deze privacyvoorwaarden staat beschreven welke gegevens Isah gebruikt voor welke doeleinden en wat Isah doet om uw privacy te beschermen.

Verwerking persoonsgegevens

Isah verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming. Door onze website te gebruiken verklaart u deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Gegevensverzameling

Isah verzamelt gegevens omtrent de gebruikers van de website, zoals domein, browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Uw IP-adres is enkel herleidbaar tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Daarnaast verzamelt Isah slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig beschikbaar is gemaakt door bezoekers zelf. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw naam, functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw bezoekgedrag zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden.

Gebruik persoonsgegevens

Isah gebruikt de vrijwillig door u verstrekte persoonsgegevens om met u te communiceren. Registreert u zich bijvoorbeeld online voor een event, dan kunnen wij de genoemde informatie gebruiken om een reactie aan u te verzenden.

Cookies

Om besturing en navigatie op de website te kunnen verbeteren, maakt Isah gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in uw browser. Met deze cookies verzamelen we samengevoegde gegevens van bezoeken die de webmasters kunnen gebruiken om het aantal en type bezoekers op verschillende delen van de website te analyseren.

Bij uw eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat er tijdens uw bezoek aan de website geen cookies geplaatst worden.

Deze privacyvoorwaarden gelden alleen voor het gebruik van de cookies van Isah. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacyvoorwaarden.

De volgende cookies worden gebruikt op Isah.nl:
– PHPSESSID (functioneel)
– Taalkeuze (functioneel)
– Google Analytics (analytisch)

Met onderstaande knop is het mogelijk om de cookie voorkeuren te wijzigen.Google Analytics

Isah gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Isah. Google verwerkt nooit uw volledige IP-adres en waarborgt uw anonimiteit zoveel mogelijk. Isah ziet bijvoorbeeld niet welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen.

De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij de EU-US Privacy Shield voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

Beveiliging

Isah heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens Isah toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding. Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Rechten betrokkenen

De Wet bescherming persoonsgegevens verleent een aantal rechten aan bezoekers van websites. Zo mag u ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Isah behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Isah en bezoekers aan deze website, of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Isah? Neem dan contact op via info@isah.com.

Isah Privacy Policy. Versie: 31 januari 2018.