Smart Industry is een belangrijke ontwikkeling in de maakindustrie en staat centraal binnen de strategie van Isah

SSI wielmart Industry is al jaren een belangrijke ontwikkeling in de maakindustrie. Het helpt bedrijven om de transitie te maken naar een digitale wereld waarin ICT diep doordringt in alle facetten van het productieproces. Isah is ervan overtuigd dat Nederlandse maakbedrijven met de inzet van Smart Industry beter hun koppositie kunnen behouden. Daarom initieert en participeert Isah in diverse Smart Industry initiatieven.

 

Maak het met Isah

Smart Industry initiatieven

Als Smart Industry Ambassadeur draagt Isah actief bij aan het realiseren van acties die op de Smart Industry Agenda staan. Binnen Smart Industry zijn acht transformaties gedefinieerd die maakbedrijven in Nederland zouden moeten doorvoeren. Voor diverse transformaties zijn fieldlabs opgezet. Een Fieldlab is een praktijkomgeving waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren.

 

Fieldlab De Digitale Fabriek

De doelstelling van het fieldlab ‘De Digitale Fabriek’ is om te komen tot de beste ‘ge-netwerkte’ digitale fabriek van de wereld, waar bedrijven samenwerken aan de ontwikkeling en fabricage van hightech machines. Isah werkt in het Fieldlab samen met TNO, Brainport Industries en diverse maakbedrijven.

 

Fieldlab The Smart Connected Supplier Network

De doelstelling van het fieldlab ‘The Smart Connected Supplier Network’ is om het delen van informatie tussen klanten en leveranciers in de keten te vereenvoudigen en verder te digitaliseren, zonder dat men belemmerd wordt door het feit dat partijen in die keten met verschillende ERP-systemen werken. Naast het ondersteunen van de SCSN berichtenstandaard door middel van de Isah Supply Chain Integrator, vervult Isah met een clouddienst de rol van SCSN Service Provider.

 

Ebook aan de slag met Smart Industry

Als Smart Industry Ambassadeur ziet Isah maakbedrijven worstelen met de vraag hoe te beginnen met de vertaling van de Smart Industry strategie naar concrete doelstellingen en inbedding in organisaties. Vandaar dat we een eBook hebben ontwikkeld “Aan de slag met Smart Industry”. In dit eBook gaan we dieper in op wat Smart Industry is, welke concrete stappen u kunt nemen om dit te implementeren in uw organisatie en we laten een aantal praktijkvoorbeelden zien van bedrijven die dit al succesvol hebben omarmd.

 

Download het ebook

Benieuwd wat Isah op het vlak van Smart Industry voor u kan betekenen?

Neem dan contact met ons op