Gratis cursussen

Wanneer u gebruikmaakt van Isah Business Software, is het belangrijk dat gebruikers de functionaliteit van Isah kennen en deze optimaal benutten. Om dat te bereiken, bieden wij gebruikers van Isah gratis cursussen aan. Tijdens een cursus krijgen gebruikers concrete handreikingen waarmee ze direct aan de slag kunnen in de praktijk.

Maak het met Isah

We onderscheiden 3 type cursussen

1. Cursus op locatie

Op het kantoor van Isah in Tilburg worden diverse cursussen gegeven, welke van 10:00 uur tot 16:00 uur verzorgd worden door een ervaren cursusleider. De cursussen op onze locatie zijn interactief, cursisten kunnen vragen stellen, begeleid oefenen in een cursusdatabase, er is ruimte voor discussie en men kan leren van de ervaringen van andere cursisten. 

2. Online cursus

Veel van onze cursussen kunt u ook online volgen. Wilt u informatie over het cursusonderwerp ophalen en daarna flexibel zelf aan de slag in de cursusdatabase? Kies dan voor de online cursus variant. De cursusleider zal u middels een webinar van informatie voorzien waarnaar u zelf met de verkregen informatie aan de slag kunt in de cursusdatabase die diezelfde dag tot 20:00 uur  beschikbaar wordt gesteld. Tijdens het webinar kunt u via de chat vragen te stellen aan de cursusleider.

De online cursussen vinden in de ochtenden plaats van 9:30 uur tot 12:30 uur.

3. E-learning

De E-learning Isah basis deel 1 en 2 zijn bedoeld voor nieuwe gebruikers of gebruikers die hun kennis en vaardigheden willen opfrissen. De gebruikers beheersen na deze E-learnings de algemene bediening, de structuur van de Isah software en het zoeken, filteren en rapporteren. De E-learnings zijn een opstap naar alle andere functionele cursussen.

In het overzicht op deze pagina leest u op welke wijze de verschillende cursussen worden aangeboden. Tevens vindt u hier de link om zich aan te melden voor een cursus.

Tip van de trainer

Peter Fikkers is Cursusleider bij Isah. Regelmatig geeft hij een handige tip voor het gebruik van Isah. Uiteraard komen veel van deze tips ook terug in de gratis cursussen die hij geeft.

 

Benieuwd naar tips over Isah? Lees dan de tips van onze cursusleider.

 

Liever tips in de praktijk ontvangen? Meld u dan aan voor een van onderstaande cursussen.

E-learning basis deel 1

Met behulp van de gratis e-learning kunnen gebruikers plaats- en tijdonafhankelijk leren hoe zij de Isah-software kunnen gebruiken. Tijdens deel 1 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene bediening
 • Zoeken, filteren en rapporteren
 • Memo’s en teksten
 • Presets
 • Draaitabellen

Meld u aan voor de e-learning Isah Basis – deel 1

 

E-learning basis deel 2

Met behulp van de gratis e-learning kunnen gebruikers plaats- en tijdonafhankelijk leren hoe zij de Isah-software kunnen gebruiken. Tijdens deel 2 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Tabbladen
 • Eigen velden
 • Scherm meerdere keren openen
 • Persoonlijk startscherm (tegels)
 • Mailen van documenten zoals offertes en orders
 • Orderstructuur
 • Draaitabellen uitgebreid
 • Documentenbeheer

Meld u aan voor de e-learning Isah Basis – deel 2

E-learning fundamentals part 1 (English)

This course is for the English-speaking employees of our customers.

In the e-learning module Isah fundamentals part 1 you will learn through videos and textual explanations how to use the Isah software efficiently. Part 1 will cover the following topics:

 • Navigation
 • Presets (and advanced options by preset)
 • Searching data
 • Filtering data
 • Miscellaneous functionalities
 • Adding, changing and deleting data
 • Reports
 • Memos en Texts
 • Pivot table analysis

Sign up for the e-learning fundamentals part 1

E-learning fundamentals part 2 (English)

This course is for the English-speaking employees of our customers.

In the e-learning module Isah fundamentals part 2 you will learn through videos and textual explanations how to use the Isah software efficiently. Part 2 will cover the following topics:

 • Drag and drop data
 • Custom tabs
 • Custom fields
 • Open a screen multiple times
 • Start form tiles
 • Communication of external documents (mail)
 • Order structure
 • Pivot tables – advanced
 • Document management

Sign up for the e-learning fundamentals part 2

Verkoop

Deze cursus (1 dag) omvat de volledige verkooporderprocedure: van invoer van een offerte tot en met het aanmaken van een factuur. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Invoeren en afhandelen van offertes en orders
 • Verkoopstatussen
 • Bepalen van verkoopprijzen
 • Verzenden van goederen
 • Diverse facturatiemogelijkheden
 • Informatieve overzichten en verkooprapportages

Meld u aan voor deze cursus

Calculatie

Deze cursus is gekoppeld aan de cursus Werkvoorbereiding. Het is aan te raden om eerst de cursus Calculatie te volgen en aansluitend de cursus Werkvoorbereiding met als leerdoel het opbouwen van een calculatie in het artikelbestand en het traject van het calculeren van de offerteprijs tot het moment van in productie nemen van een artikel.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod tijdens de cursusdag Calculatie:

 • Belangrijke en sturende velden van artikelen
 • Informatie over de calculatieonderdelen: capaciteitsgroepen, gereedschappen en externe bewerkingen
 • Calculeren in het artikelbestand
 • Bepalen van een kostprijs van een gecalculeerd artikel

Meld u aan voor deze cursus

Voorcalculatie & Werkvoorbereiding

Deze cursus is gekoppeld aan de cursus Calculatie. Het is aan te raden om eerst de cursus Calculatie te volgen en aansluitend de cursus Werkvoorbereiding met als leerdoel het opbouwen van een calculatie in het artikelbestand en het traject van het calculeren van de offerteprijs tot het moment van in productie nemen van een artikel.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod tijdens de cursusdag Voorcalculatie & Werkvoorbereiding:

 • Korte herhaling van calculeren in het artikelbestand
 • Maken van een offerte / ordercalculatie met een productiedossier
 • Bepalen van een vc-kostprijs
 • Diverse verwerkingen zoals kopiëren van calculaties
 • Proces van werkvoorbereiding

Meld u aan voor deze cursus

Planning

Tijdens de cursus Planning (1 dag) leert de gebruiker hoe productiedossiers in te plannen in Isah, waarbij wordt stilgestaan bij de productieplanning en de manplanning. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Belangrijke en sturende (parameter-)velden van capaciteitsgroepen
 • Plannen tegen eindige en oneindige capaciteit
 • Verschillende capaciteits- en bezettingsoverzichten alsmede de diverse signaleringsmethodieken
 • Planningsproces en de relatie naar inkoop en productie

Meld u aan voor deze cursus 

Inkoop & Voorraadbeheer

De cursus Inkoop & Voorraadbeheer duurt 1 dag en is bedoeld om het inkoopproces onder de knie te krijgen, van besteladvies tot en met inkoopfactuur. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Belangrijke en sturende velden van artikelen en externe bewerkingen
 • Prijzenbeheer
 • Voorraadbeheer
 • Informatieve overzichten
 • Besteladviezen – Inkooporders – Ontvangsten – Inkoopfacturen

Meld u aan voor deze cursus

Logistiek

Tijdens deze 1-daagse cursus leert de logistiek medewerker en/of magazijnbeheerder hoe de goederenbewegingen in Isah geregistreerd worden. Ook worden ondersteunende rapportages en overzichten behandeld. De volgende onderwerpen komen o.a. bod:

 • Voorraadmutaties
  • Overboeken voorraad naar andere locatie
  • Ontvangsten koop- en maakdelen
  • Handmatige voorraadwijzigingen
 • Ontvangsten (inkoop op order) artikelen en externe bewerkingen
 • Ontvangsten productie op order
 • Verzendingen en ontvangsten externe bewerkingen
 • Uitgifte artikelen
 • Verzendingen aan klanten
 • Diverse (sturende) overzichten

Meld u aan voor deze cursus

Nacalculatie

In deze cursus (1 dag) leert u hoe en wanneer tijdens de diverse proceshandelingen kosten en omzet in Isah geregistreerd worden. Tevens wordt behandeld op welke moment welke tarieven in Isah worden gebruikt.
Op procesmatige wijze wordt een order door Isah getrokken (van orderinvoer tot facturatie). Hierbij komen met name de volgende onderwerpen aan bod:

 • Opbouw van ordercalculatie (o.a. artikelen en bewerkingen)
 • Waardering: vaste verrekenprijs en gemiddelde inkoopprijs
 • Ontstaan van voor- en nacalculatorische kosten
 • Analyse van orderkosten en -resultaten
 • Statusafhandeling en gereedmelding
 • Management rapportages op orderniveau
 • PowerBI dashboards

De cursus is bedoeld voor financiële eindgebruikers, managers, controllers en applicatiebeheerders.

Meld u aan voor deze cursus

Service & Objecten

De gebruiker leert tijdens deze cursus in 1 dag omgaan met het aanmaken en beheren van unieke producten (objecten), hun structuren en bijbehorende kenmerken. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Belangrijke en sturende velden van objecten
 • Opbouw van een objectstructuur (as-built)
 • Opbouw en werking van servicecontracten (preventief en correctief onderhoud)
 • Invoeren en afhandeling van een servicemelding
 • Serviceproces tot en met de servicefactuur
 • Informatieve overzichten

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus, dient u de module Service & Onderhoud en/of Objecten/Serienummers in Isah te hebben afgenomen.

Meld u aan voor deze cursus

XRM / CRM / Relatiebeheer

Tijdens de cursus (1 dag) leert de cursist hoe bijvoorbeeld bezoekverslagen en telefoonnotities bij klanten en leveranciers kunnen worden vastgelegd en hoe acties aan offertes en orders kunnen worden toegekend. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Basisinrichting van de module
 • Diverse mogelijkheden van gebruik van Relatiebeheer
 • Invoeren en afhandeling van meldingen en acties
 • Gebruik van de Outlook add-in
 • Uitleg over de Isah-app
 • Informatieve overzichten

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus, dient u de module Relatiebeheer in Isah te hebben afgenomen.

Meld u aan voor deze cursus

Projecten

Tijdens de cursus van 1 dag staat het vastleggen van scope, budget en kosten van een project centraal. De gebruiker maakt kennis met de mogelijkheden van het aanmaken en beheren van een project binnen Isah en het opstellen en beheren van een zgn. Gantt-planning. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Belangrijke en sturende velden
 • Aanmaken van projecten (structureren, faseren en budget invoeren)
 • Koppelen van ordergegevens aan projecten
 • Bewaken van de voortgang
 • Projectcalculatie en financiële analyse
 • Informatieve overzichten

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus, dient u de module Projectenmanagement in Isah te hebben afgenomen.

Meld u aan voor deze cursus

Isah voor de controller

Gewenste voorkennis: cursus Nacalculatie

Deze cursus stelt u na 1 dag in staat de software van Isah op financieel vlak in te richten, dan wel de gekozen inrichting te verklaren. Ook is er bekendheid met de tooling om orders af te sluiten en zodoende de orderstromen te beheersen. Beide zaken worden gezien als belangrijke pijlers om financieel in control te komen. De gebruiker leert om te gaan met:

 • Inrichting en werkwijze financieel
  • Financiële stamgegevens Isah (klanten, leveranciers, artikelen)
  • Financiële instellingen Isah
  • Concept financieel / relatie Isah en Finance
  • Rechten Isah Finance
 • Journaalposten en zoekpaden (het ontstaan van journaalposten, werking van het financieel zoekpad / op welke grootboekrekeningen worden bijvoorbeeld omzet, OHW en kosten geboekt)
 • OHW-methoden: mogelijkheden en journaalposten
 • Voorraadwaarderingsmethoden
 • Procedure afsluiten orders
 • Management-overzichten sub administraties

De cursus is bedoeld voor financiële kerngebruikers of verantwoordelijken zoals een hoofd administratie, controller of finance manager.

Meld u aan voor deze cursus

Werken met Isah Finance

Gewenste voorkennis: basiskennis boekhouden.

Deze cursus (1 dag) stelt u in staat de basisfunctionaliteit van Isah Finance te leren kennen en uitvoerende werkzaamheden in Isah voor verkoopfacturen en inkoopfacturen in Isah. De gebruiker doet in deze cursus kennis op om een basisadministratie te kunnen voeren in Isah Finance met integratieboekingen. Deze cursus is vooral gericht op zelfstandig oefenen na een voorgaande korte uitleg. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Algemene bediening en gebruik
 • Financiële processen (purchase to pay / inkoop, order to cash / verkoop, vaste activa, kas/bank boeken, memoriaalboekingen, aangifte BTW/ICP, importboekingen)
 • Overige functionaliteit Isah Finance (grootboekoverzicht, journaal, afletteren)

De cursus is bedoeld voor eindgebruikers zoals medewerkers administratie maar ook voor controllers, finance managers en een hoofd van de administratie. Om deel te kunnen nemen aan deze cursus, dient u Isah Finance te hebben afgenomen.

Meld u aan voor deze cursus

Isah Finance voor de Controller

Gewenste voorkennis: cursus Werken met Isah Finance.

De cursist leert in 1 dag alle onderwerpen samenhangend met periodeafsluiting en cijferanalyse en het rondmaken van de planning & control cyclus met inzet van Isah Finance te kennen. Hierbij komen onderwerpen als budgetten en verslaggeving aan bod. Tevens zullen dashboards in PowerBI worden behandeld.
In deze cursus wordt ook helder hoe werkwijze (rolverdeling) en processen leiden tot in control komen.

 • Geavanceerde periode afsluiting
 • Ondersteunende functionaliteit Isah Finance
 • Verslaglegging met behulp van inzet PowerBI (balans, V&W, openstaande posten, kostenplaatsen, overig / KPI)
 • Overige onderwerpen (dagboek-API’s, jaarovergang)

De cursus is bedoeld voor financiële kerngebruikers zoals: directie (CFO), hoofd administratie, controllers en finance managers.

Meld u aan voor deze cursus

Meer weten over Isah Business Software?

Download onze ERP Software Brochure