Gratis cursussen

Wanneer u gebruikmaakt van Isah Business Software, is het belangrijk dat gebruikers de functionaliteit van Isah kennen en deze optimaal benutten. Om dat te bereiken, bieden wij gebruikers van Isah gratis cursussen aan. Tijdens een cursus krijgen gebruikers concrete handreikingen waarmee ze direct aan de slag kunnen in de praktijk.

Maak het met Isah

Tip van de trainer

Peter Fikkers is Cursusleider bij Isah. Regelmatig geeft hij een handige tip voor het gebruik van Isah. Uiteraard komen veel van deze tips ook terug in de gratis cursussen die hij geeft.

 

Benieuwd naar tips over Isah? Lees dan de tips van onze cursusleider.

 

Liever tips in de praktijk ontvangen? Meld u dan aan voor een van onderstaande cursussen.

Basiscursus

De basiscursus Isah duurt 1 dag en is bedoeld voor nieuwe gebruikers of gebruikers die hun kennis en vaardigheden willen opfrissen. De gebruikers beheersen na deze cursus de algemene bediening, de structuur van de Isah software en het zoeken, filteren en rapporteren. De basiscursus Isah is de opstap naar alle andere functionele cursussen.

Meld u aan voor deze cursus

Verkoop

Deze cursus (1 dag) omvat de volledige verkooporderprocedure: van invoer van een offerte tot en met het aanmaken van een factuur. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Invoeren en afhandelen van offertes en orders
 • Verkoopstatussen
 • Bepalen van verkoopprijzen
 • Verzenden van goederen
 • Diverse facturatiemogelijkheden
 • Informatieve overzichten en verkooprapportages

Meld u aan voor deze cursus

Calculatie & werkvoorbereiding

De cursus Calculatie & Werkvoorbereiding duurt 2 dagen en behandelt het opbouwen van een calculatie in het artikelbestand en het traject van het calculeren van de offerteprijs tot het moment van in productie nemen van een artikel. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Belangrijke en sturende velden van artikelen
 • Calculatie van een standaard artikel
 • Calculatie van een klantspecifiek of standaard artikel voor offerte of order
 • Kostprijzen en commerciële prijzen
 • Halffabrikaten en eindproducten
 • Informatieve overzichten
 • Proces van werkvoorbereiding en de relatie naar planning, inkoop en productie
 • Aansturing van productie d.m.v. Shop floor control

Meld u aan voor deze cursus

Planning

Tijdens de cursus Planning (1 dag) leert de gebruiker hoe productiedossiers in te plannen in Isah, waarbij wordt stilgestaan bij de productieplanning en de manplanning. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Belangrijke en sturende (parameter-)velden van capaciteitsgroepen
 • Plannen tegen eindige en oneindige capaciteit
 • Verschillende capaciteits- en bezettingsoverzichten alsmede de diverse signaleringsmethodieken
 • Planningsproces en de relatie naar inkoop en productie

Meld u aan voor deze cursus

Inkoop & Voorraadbeheer

De cursus Inkoop & Voorraadbeheer duurt 1 dag en is bedoeld om het inkoopproces onder de knie te krijgen, van besteladvies tot en met inkoopfactuur. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Belangrijke en sturende velden van artikelen en externe bewerkingen
 • Prijzenbeheer
 • Voorraadbeheer
 • Informatieve overzichten
 • Besteladviezen – Inkooporders – Ontvangsten – Inkoopfacturen

Meld u aan voor deze cursus

Logistiek

Tijdens deze 1-daagse cursus leert de logistiek medewerker en/of magazijnbeheerder hoe de goederenbewegingen in Isah geregistreerd worden. Ook worden ondersteunende rapportages en overzichten behandeld. De volgende onderwerpen komen o.a. bod:

 • Voorraadmutaties
  • Overboeken voorraad naar andere locatie
  • Ontvangsten koop- en maakdelen
  • Handmatige voorraadwijzigingen
 • Ontvangsten (inkoop op order) artikelen en externe bewerkingen
 • Ontvangsten productie op order
 • Verzendingen en ontvangsten externe bewerkingen
 • Uitgifte artikelen
 • Verzendingen aan klanten
 • Diverse (sturende) overzichten

Meld u aan voor deze cursus

Nacalculatie

In deze cursus (1 dag) leert u hoe en wanneer tijdens de diverse proceshandelingen kosten en omzet in Isah geregistreerd worden.
Op procesmatige wijze wordt een order door Isah getrokken (van orderinvoer tot facturatie). Hierbij komen met name de volgende onderwerpen aan bod:

 • Opbouw van ordercalculatie (o.a. artikelen en bewerkingen)
 • Waardering: vaste verrekenprijs en gemiddelde inkoopprijs
 • Ontstaan van voor- en nacalculatorische kosten
 • Analyse van orderkosten en -resultaten
 • Management rapportages op orderniveau
 • PowerBI dashboards

De cursus is bedoeld voor financiële eindgebruikers, managers, controllers en applicatiebeheerders.

Meld u aan voor deze cursus

Service & Objecten

De gebruiker leert tijdens deze cursus in 1 dag omgaan met het aanmaken en beheren van unieke producten (objecten), hun structuren en bijbehorende kenmerken. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Belangrijke en sturende velden van objecten
 • Opbouw van een objectstructuur (as-built)
 • Opbouw en werking van servicecontracten (preventief en correctief onderhoud)
 • Invoeren en afhandeling van een servicemelding
 • Serviceproces tot en met de servicefactuur
 • Informatieve overzichten

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus, dient u de module Service & Onderhoud en/of Objecn/Serienummers in Isah te hebben afgenomen.

Meld u aan voor deze cursus

XRM / CRM / Relatiebeheer

Tijdens de cursus (1 dag) leert de cursist hoe bijvoorbeeld bezoekverslagen en telefoonnotities bij klanten en leveranciers kunnen worden vastgelegd en hoe acties aan offertes en orders kunnen worden toegekend. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Basisinrichting van de module
 • Diverse mogelijkheden van gebruik van Relatiebeheer
 • Invoeren en afhandeling van meldingen en acties
 • Gebruik van de Outlook add-in
 • Uitleg over de Isah-app
 • Informatieve overzichten

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus, dient u de module Relatiebeheer in Isah te hebben afgenomen.

Meld u aan voor deze cursus

Projecten

Tijdens de cursus van 1 dag staat het vastleggen van scope, budget en kosten van een project centraal. De gebruiker maakt kennis met de mogelijkheden van het aanmaken en beheren van een project binnen Isah en het opstellen en beheren van een zgn. Gantt-planning. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Belangrijke en sturende velden
 • Aanmaken van projecten (structureren, faseren en budget invoeren)
 • Koppelen van ordergegevens aan projecten
 • Bewaken van de voortgang
 • Projectcalculatie en financiële analyse
 • Informatieve overzichten

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus, dient u de module Projectenmanagement in Isah te hebben afgenomen.

Meld u aan voor deze cursus

Financieel

Gewenste voorkennis: cursus Nacalculatie

Deze cursus stelt u na 1 dag in staat de software van Isah op financieel vlak in te richten, dan wel de gekozen inrichting te verklaren. De gebruiker leert om te gaan met:

 • Financiële instellingen in Isah
 • Werking van het Financieel zoekpad (op welke grootboekrekeningen worden bijvoorbeeld omzet, OHW en kosten geboekt)
 • OHW-methoden: mogelijkheden en journaalposten
 • Boekingsgangen en journaalposten
 • Voorraadwaarderingsmethoden
 • Financiële integratie
 • Inkoopfacturen
 • Zoekpad-BTW
 • Procedure afsluiting orders
 • Managementoverzichten

De cursus is bedoeld voor financiële kerngebruikers of verantwoordelijken zoals een hoofd administratie, controller of finance manager.

Meld u aan voor deze cursus

Werken met Isah Finance

Gewenste voorkennis: basiskennis boekhouden.

Deze cursus (1 dag) stelt u in staat de basisfunctionaliteit van Isah Finance te leren kennen. De gebruiker leert om een basisadministratie te kunnen voeren in Isah Finance. Deze cursus is vooral gericht op zelfstandig oefenen na een voorgaande korte uitleg. Onderwerpen die hierbij aan bod komen:

 • Algemene bediening en gebruik
 • Beheer stamgegevens (financiële administraties, dagboeken, grootboek, debiteuren, crediteuren, BTW, vaste activa, etc.)
 • Functionaliteit Isah Finance (integratie met Isah, grootboek(overzicht), journaal, inkoopdagboeken, memoriaaldagboeken, verkoopdagboeken, kas-/bankdagboeken, import, dagafschriften, betalingen, aangifte BTW/ICP, vaste activa, aanmaningen, etc.)

De cursus is bedoeld voor eindgebruikers zoals medewerkers administratie maar ook voor controllers, finance managers en een hoofd van de administratie. Om deel te kunnen nemen aan deze cursus, dient u Isah Finance te hebben afgenomen.

Meld u aan voor deze cursus

Isah Finance voor de Controller

Gewenste voorkennis: cursus Werken met Isah Finance.

De cursist leert in 1 dag om de financiële inrichting van Isah Finance te doorgronden en de basis voor de periode-afsluiting en cijferanalyse te ontwikkelen. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Instellingen (voorkeurswaarden, financiële instellingen, log integratie Isah, rechtenstructuur, etc.)
 • Order- en periodeafsluiting
 • Functionaliteit Isah Finance (integratie met Isah, verwerking resultaat, verslagmodellen, budgettering, analysemiddelen, etc.)
 • Power BI

De cursus is bedoeld voor financiële kerngebruikers zoals: directie (CFO), hoofd administratie, controllers en finance managers. Om deel te kunnen nemen aan deze cursus, dient u Isah Finance te hebben afgenomen.

Meld u aan voor deze cursus

Meer weten over Isah Business Software?

Download onze ERP Software Brochure