Geplaatst: 18 / 08 / 2015

Smart Industry centraal tijdens Koningshoeven-ontmoeting

Op 4 september aanstaande vindt de jaarlijkse Koningshoeven-ontmoeting plaats. Deze 15e editie staat in het teken van de Smart Industry. Een belangrijk onderwerp, zo stelt Paul van Abeelen, directeur van hoofdsponsor Isah. “Smart Industry opereert in het hart van de industrie. Om te groeien moeten we steeds slimmer en effectiever produceren.”

Smart Industry als banenmotor

De Koningshoeven-ontmoeting is het ontmoetingspunt voor politiek, ondernemend, sportief en bestuurlijk Noord-Brabant. Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink, voorzitter van FME en van stuurgroep en forum Smart Industry, geeft een lezing onder het thema ‘Smart Industry, banenmotor voor Brabant.’

Slimmer en effectiever produceren

Dat de Smart Industry een banenmotor is, stelt ook Van Abeelen: “Het grootste deel van de werkgelegenheid en innovatie komt vanuit de maakindustrie. Denk aan on- en offshore, de halfgeleiderindustrie en de agrarische sector. Het belang van Smart Industry geldt niet alleen voor Nederland, maar voor de hele wereld. Wij moeten echter, meer dan andere landen, kosteneffectief werken en steeds slimmer produceren via Internet of Things. Dat kan alleen door te automatiseren en door onze kennis te vergroten. We kunnen en mogen niet wachten tot andere landen ons inhalen.”

Investeren in innovatie

Eén van de kenmerken van de Smart Industry is de mogelijkheid tot flexibel produceren. Dat is ook waar Isah zich met haar business software op richt. Van Abeelen: “Isah is niet gericht op massaproductie, maar richt zich juist op klantspecifieke productie. Omdat wij het hele administratieve proces afdekken – van engineering tot productie en service – besparen maakbedrijven kosten en kunnen ze meer investeren in innovatie. Want pas als de interne processen vlekkeloos verlopen, kunnen maakbedrijven goed met klanten en leveranciers communiceren. Een focus op innovatie creëert uiteindelijk duurzame werkgelegenheid.”

Kennis overdragen

Eén van de doelen van de Koningshoeven-ontmoeting is het overdragen van kennis. Een doel waar Isah zich goed in kan vinden, aldus Van Abeelen. “Isah draagt haar kennis op verschillende manieren over aan klanten en partners uit de branche. Een voorbeeld zijn de Smart Industry sessies, waarbij nieuwe en innovatieve producten worden gepresenteerd. Bovendien spelen we altijd snel in op behoeften vanuit de branche door onze software verder te ontwikkelen. Vervolgens zoeken we maakbedrijven op om ze te laten zien wat de programmatuur kan.”

Samenwerking tussen bedrijven

Tijdens de Koningshoeven-ontmoeting komen bedrijven met elkaar in contact. Dat kan interessante samenwerkingen opleveren. Van Abeelen: “Isah laat bedrijven graag kennis met elkaar maken. Uiteindelijk moeten ze zelf actie ondernemen om innovaties te realiseren, maar wij geven graag het eerste zetje.”