Isah Finance Software releases
4 min leestijd
27 september 2022

Diverse uitbreidingen in Isah Finance

Auteur
Lieke van Laarhoven

Voor release 5.10 hebben we op een aantal onderwerpen weer functionaliteit op het gebied van Isah Finance uitgebreid.

Openstaande posten

Allereerst hebben we gewerkt aan het optimaliseren van het werken met openstaande posten. Vanaf Isah 5.10 kunnen openstaande posten direct gematcht worden vanuit het gelijknamige scherm. Handig bij het verwerken van vooruitbetalingen of van facturen die reeds automatisch geïncasseerd zijn.

Daarnaast is het verwerken van openstaande posten via het boeken van bankafschriften op twee manieren uitgebreid. Zo kunnen de betaalreferenties in de bankafschriftregel met behulp van de functie ‘Betaalreferenties bewerken’ direct worden aangepast. Betaalinformatie die u via email ontvangt kan hiermee eenvoudig worden toegevoegd of kleine foutjes in de betaalreferentie gegevens kunnen worden hersteld. Dit zal een hoger aantal automatisch gematchte facturen opleveren wat resulteert in een efficiënter werkproces. En de functie ‘Verzamelbetalingen matchen’ is beschikbaar gemaakt in het kas/bank-dagboek. Het matchen van deze betalingen kan hiermee ook op een later tijdstip plaatsvinden. Handig, wanneer niet alle betaalinformatie beschikbaar was op het moment van verwerken van het bankafschrift.

Tevens is de Excel memoriaal import uitgebreid zodat aanpassingen of import van openstaande posten via het memoriaaldagboek kunnen plaatsvinden.

Liquiditeitsprognose

De liquiditeitsprognose functionaliteit is met de nieuwe release sterk uitgebreid. Voortaan is het mogelijk om specifieke budgetregels van financiële administraties automatisch mee te nemen in de liquiditeitsprognose. De periodieke uitgaven van een specifiek budget zoals bijvoorbeeld de lonen, energiekosten en rente worden hiermee een vast onderdeel van de liquiditeitsprognose. Maar ook budgetregels voor de inkomsten kant zoals geprognotiseerde omzet en verhuuropbrengsten, kunnen worden meegenomen. Dit biedt een duidelijker inzicht in de verwachte liquiditeit van de onderneming.

Naast de budgetinformatie kan ook worden bepaald welke financiële administraties onderdeel zijn van de liquiditeitsprognose, bijvoorbeeld ook de Holding en de budgetinformatie van de Holding. De verwachte vervaldatum van de liquiditeitsprognoseregels wordt voortaan automatisch gevuld bij alle soorten liquiditeitsprognoseregels. Wanneer bij de openstaande posten een toegezegde betaaldatum is ingevuld, wordt deze gebruikt.

Tenslotte wordt de liquiditeitsprognose weergeven met behulp van een PowerBI rapport. Zie hiervoor verslaglegging.

Verslaglegging

Om tot een nog completere (maand) rapportage te komen hebben we de verslagleggingsfunctionaliteit uitgebreid met de rapporten Vaste activastaat en Liquiditeitsprognose.

De Vaste Activastaat geeft een overzicht van de vaste activa, specificatie van vaste activa waardes in zowel de balans als winst en verlies en biedt een overzicht van investeringen, desinvesteringen, restwaarden, afschrijvingen en boekwaarden.

De Liquiditeitsprognose is een grafisch PowerBI Rapport die de liquiditeitsontwikkeling per bedrijf of per groep weergeeft in de tijd. Dit rapport biedt de mogelijkheid om in te zoomen op detailniveau en is deelbaar binnen de organisatie via PowerBI Online.

Herwaarderingsbalans consolidatie

In Isah Finance was het al mogelijk om de jaarcijfers van dochterbedrijven met behulp van consolidatie, inclusief de eliminatie boekingen, eenvoudig samen te voegen. Wanneer het dochterbedrijf werkt in vreemde valuta, kan het echter voorkomen dat de koersen tussen de periodes zijn gewijzigd. Vanaf release 5.10 worden de balansrekeningen van de dochterbedrijven in vreemde valuta automatisch geherwaardeerd per periode. Hierbij wordt de koers gebruikt die van toepassing was tijdens de periode. Het automatisch herwaarderen van de (dochter) balansrekeningen tijdens de consolidatie zorgt voor een actueel bedrijfsresultaat.

Bank Statement API

In release 5.10 biedt de Bank Statement API klanten de mogelijkheid om automatisch bankafschriften te importeren van een niet Europees formaat. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij bankafschriften van de Bank of America of The Bank of Japan.

Gebruikersgemak

Naast de specifieke functionaliteit op bovengenoemde onderwerpen, kijken we ook elke release naar alle wensen die ten aanzien van Isah Finance worden geregistreerd. We hebben dan ook weer diverse punten verbeterd die het gebruikersgemak voor Isah Finance nog verder vergroten.

Denk aan default voorkeurwaarden bij het toevoegen van documenten of een default voorkeurdagboek bij het openen van de dagboekschermen. Ook wordt bij het uitvoeren van de betalingen gecontroleerd of de gebruikte BIC correct is.

Multicompany

Met de Multicompany functionaliteit is het mogelijk om met meerdere financiële administraties in één logistieke omgeving te werken. Vanaf Isah 5.10 is deze functionaliteit geoptimaliseerd en biedt een steviger fundament voor de toekomst. In presets wordt nu ook rekening gehouden met bedrijven en bedrijfsomschrijvingen en externe rapporten tonen de informatie per bedrijf zoals het logo en/of specifieke bedrijfsinformatie.

Wil je meer lezen over de mogelijkheden van Isah Finance in algemene zin? Download dan onze leaflet. Ben je benieuw naar de inzet van Isah Finance voor jouw organisatie in Nederland en/of Duitsland? Neem dan contact op met je Isah Business Consultant.

Auteur
Lieke van Laarhoven
Klanten inspireren, enthousiasmeren en overtuigen, dat is waar Lieke haar marketinghart sneller van gaat kloppen. Van november 2021 tot en met april 2023 werkte zij als Marketeer bij Isah.
Vond je dit artikel interessant?

Ontvang blogs, informatie over ERP en het laatste nieuws over Isah in je mailbox!

Gerelateerde artikelen.

Klaar om efficiënter en flexibeler te werken?

Ook jouw organisatie kan minder tijd kwijt zijn aan processen en dus meer investeren in je product of dienst. Benieuwd naar de mogelijkheden? Onze maakindustrie specialisten denken graag met je mee.

Stel je vraag