Functioneel Finance
2 min leestijd
28 februari 2022

Afletteren over meerdere boekjaren

Auteur
Edgar Dresmé

In Isah Finance is het mogelijk om bedragen op bepaalde tussenrekeningen af te letteren. Op deze manier ontstaat er een zuiver overzicht van een saldo op een bepaalde balansrekening. Dit is niet alleen handig als onderdeel van de maandelijkse periode-afsluiting, maar kan ook worden ingezet als onderbouwing richting de accountant over de afgeletterde posten in een boekjaar op een afletterrekening.

Het is echter ook mogelijk om dit afletteren over meerdere boekjaren te doen. In deze tip neem ik jullie eerst mee in de inrichting van afletteren en het gebruik ervan. Daarna toon ik enkele journaal weergaven die kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van de afgeletterde posten.

Inrichting afletteren

 Om een bepaalde tussenrekening (denk hierbij bijvoorbeeld aan vooruitbetaalde bedragen, betalingen onderweg, aangegane verplichtingen enzovoorts) te kunnen gebruiken om af te letteren, moet de grootboekrekening gemarkeerd worden.

 Dat kan via het scherm Basisgegevens / Grootboek (basisgegevens) in de Basisgegevens. Dit geldt dan voor een nieuwe rekening voor een nieuw bedrijf/boekjaar (of bij een eerste inrichting). Om een bestaande reeds in een bedrijf/boekjaar aanwezige rekening te gaan gebruiken markeer je de rekening in het scherm Financieel/ / Grootboek.

Bij een rekening moet onderstaande veld zijn gemarkeerd:

 isah-tip-afletteren-meerdere-boekjaren-01

Hierna is de rekening beschikbaar in venster Afletteren in een bedrijf/boekjaar combinatie.

Gebruik afletteren

 Om een rekening af te letteren ga je naar het venster Afletteren. Hier kan de af te letteren rekening (1) geselecteerd worden en de periodes (2). Vervolgens is in de kolom boekjaar (3) te zien uit welk boekjaar een post afkomstig is:

 isah-tip-afletteren-meerdere-boekjaren-02

Om bepaalde posten af te letteren kun je bijvoorbeeld een sortering maken voor een bepaalde inkooporder. In een voorbeeld worden hier twee posten getoond uit twee verschillende boekjaren:

isah-tip-afletteren-meerdere-boekjaren-03

Door selectie kunnen de posten naar beneden worden gesleept naar het subvenster Regels (1). Daarna kunnen ze via Verwerkingen / Afletteren (2) worden afgeletterd:

isah-tip-afletteren-meerdere-boekjaren-05

Via bovenstaand voorbeeld is dus te zien dat posten op een afletterrekening over boekjaren heen kunnen worden afgeletterd. Daarna kan in het journaal e.e.a. worden bekeken.

Inzicht en overzicht

In het journaal en in de subvenster van het scherm grootboek zijn meerdere kolommen beschikbaar om de afgeletterde regels te tonen. Zoals bij meerdere transacties (vaste activa, BTW-aangifte, kostenverdeling, transitorische posten) worden de afgeletterde regels voorzien van een code waardoor ten allen tijde kan worden teruggezien wanneer een bepaalde regel is afgeletterd:

isah-tip-afletteren-meerdere-boekjaren-06

 Op deze manier is de aflettering van een bepaalde boeking op een rekening altijd terug te herleiden.

Samenvattend

Via het scherm Afletteren kunnen gemarkeerde rekeningen worden afgeletterd, waardoor saldi op een rekening zuiver kunnen worden weergegeven. Dit afletteren is ook mogelijk over boekjaren heen door selectie van de juiste periode.

Daarnaast is het dus mogelijk via de grootboekkaart en het journaal te achterhalen in welk boekjaar en via welke transactie (code) een post is afgeletterd.

Tot slot wil ik jullie verwijzen naar de volgende kennisitems over afletteren:

Hier staat de werking van de functionaliteit toegelicht evenals gekoppelde kennisitems die ook betrekking hebben op afletteren.

Auteur
Edgar Dresmé
Vanuit zijn achtergrond als controller is Edgar in zijn rol als Isah consultant voortdurend op zoek naar procesoptimalisatie en het bepalen van informatiebehoefte bij klanten. Samen met de klant beoordeelt hij hoe de behoefte zich verhoudt tot strategische doelstellingen en borging hiervan in het proces, zodat de doelstellingen zo efficiënt mogelijk ondersteund worden.
Vond je dit artikel interessant?

Ontvang blogs, informatie over ERP en het laatste nieuws over Isah in je mailbox!

Gerelateerde artikelen.

Klaar om jouw logistieke processen efficiënter aan te pakken?

Ook jouw organisatie kan minder tijd kwijt zijn aan processen en dus meer investeren in je product of dienst. Benieuwd naar de mogelijkheden? Onze maakindustrie specialisten denken graag met je mee.

Stel je vraag