Functioneel Finance
2 min leestijd
23 mei 2023

Beschikbare informatie in het journaal

Auteur
Edgar Dresmé

Isah en Isah Finance vormen samen met de overige apps een geïntegreerde oplossing. Voor alle data wordt gebruik gemaakt van dezelfde databron. Een aantal voordelen hiervan is uiteraard al bekend, zoals bijvoorbeeld het niet meer hoeven exporteren van boekingen of stamgegevens. Er zijn echter nog meer voordelen en daar wil ik in deze tip van de trainer bij stil staan.

Omdat gebruik wordt gemaakt van dezelfde data bevat het journaal o.a. informatie over boekingen die in Isah zijn gemaakt, zoals b.v. orders. Hieronder licht ik een voorbeeld toe.

Journaal weergave maken met Isah-informatie

De informatie welke vanuit Isah afkomstig is, kan via een journaalweergave worden getoond. Voor de volledigheid wordt het maken en opslaan van een weergave kort toegelicht.

 1. Ga in Isah Finance naar de map Financieel (1) en selecteer het scherm journaal (2). Ga naar menu Weergave (3) en selecteer Kolommen (4). Er verschijnt hierna een pop-up. 
  isah-tip-beschikbare-informatie-journaal-01

 2. In de pop-up staan de beschikbare kolommen. Tik in het zoekvenster Verkoop en selecteer Verkooporder:
  isah-tip-beschikbare-informatie-journaal-02

 3.  Sleep deze vervolgens naar je weergave in het scherm. Herhaal dit met de volgende kolommen:
  • Productiedossier
  • Aangemaakt datum/tijd
  • Aangemaakt door

 4. Sla vervolgens je weergave op onder een zelf gekozen naam via Weergave / Weergave opslaan: 
  isah-tip-beschikbare-informatie-journaal-03

  Tip: markeer je meest gebruikte weergave als standaard. Dan wordt deze automatisch geopend als je het scherm journaal opent. 
  isah-tip-beschikbare-informatie-journaal-04
   
  isah-tip-beschikbare-informatie-journaal-05

Door het maken van een weergave met orderinformatie is het dus b.v. mogelijk te zien op welke verkooporders (1) boekingen gemaakt zijn op een bepaalde rekening (2) en door wie (3) dit is de gebruiker in Isah die het proces heeft uitgevoerd zoals b.v. een uitgifte). Handig als je bepaalde boekingen wilt terugvinden. 


isah-tip-beschikbare-informatie-journaal-06


Door slim gebruik te maken van b.v. een kolomtotaal en een filterdialoog kunnen de weergaven helemaal op maat worden gemaakt en tonen ze precies de benodigde informatie. Sla de weergaven apart op en zo is de benodigde informatie steeds met één muisklik beschikbaar bij wisselen van de weergave.

Overige beschikbare informatie

In het journaal van Isah Finance zijn nog veel meer kolommen beschikbaar. Bovenstaande is één voorbeeld.

Per onderwerp worden hier nog een aantal kolommen benoemd. Dit is geen uitputtend overzicht, kijk gerust zelf eens welke kolommen gebruikt kunnen worden in weergaves die jouw proces ondersteunen of als nu informatie niet getoond wordt.

Orderinformatie

 Doel: ten behoeve van inzicht in Isah journaalposten, zoals b.v. de omzet per verkooporder.

 • Inkooporder
 • Productieorder
 • Boeknummer (vanuit Isah)

ICP en BTW

Doel: ten behoeve van aansluiten ICP en BTW-aangifte.

 • BTW aangifte code
 • BTW aangifte rubriek
 • BTW Bedrag
 • BTW Basisbedrag
 • ICP aangifte code

Overig financieel

Doel: ten behoeve van snel terugvinden en aansluiten van boekingen vanuit Finance processen als kostenverdeling, transitoria, betalingen en vaste activa.

 • Transitorische post
 • Kostenverdeling
 • Betalingsinfo-ID
 • Valutabedrag
 • Vaste activum code

Conclusie 

Tot slot wil ik je nog wijzen op een tweetal kennisitems van Product Support die de bovengenoemde functionaliteit tot onderwerp hebben:

Auteur
Edgar Dresmé
Vanuit zijn achtergrond als controller is Edgar in zijn rol als Isah consultant voortdurend op zoek naar procesoptimalisatie en het bepalen van informatiebehoefte bij klanten. Samen met de klant beoordeelt hij hoe de behoefte zich verhoudt tot strategische doelstellingen en borging hiervan in het proces, zodat de doelstellingen zo efficiënt mogelijk ondersteund worden.
Vond je dit artikel interessant?

Ontvang blogs, informatie over ERP en het laatste nieuws over Isah in je mailbox!

Gerelateerde artikelen.

Klaar om jouw logistieke processen efficiënter aan te pakken?

Ook jouw organisatie kan minder tijd kwijt zijn aan processen en dus meer investeren in je product of dienst. Benieuwd naar de mogelijkheden? Onze maakindustrie specialisten denken graag met je mee.

Stel je vraag